WAT IS SOROBAN?

Soroban betekent abacus in het Japans. Soroban is het model dat in Japan wordt gebruikt voor de abacus, wat wordt beschouwd als de basis van de rekenmachine. Het is een berekeningsinstrument dat gebruikt wordt om rekenkundige bewerkingen te verrichten zoals optelling en aftrekking. Dit gebeurt door gebruik te maken van kraalachtige objecten in plaats van cijfers, dus concrete objecten om te rekenen in plaats van abstracte concepten.

De geschiedenis van Abacus.

Het woord Abacus stamde uit het Oud-Grieks. De oude Grieken, Romeinen, Egyptenaren, Indiërs en Chinezen gebruikten lange tijd Abacus als een manier om te leren, maar ook om bijvoorbeeld te betalen. Nadat de getallen steeds duidelijker werden weergegeven, is het gebruik van abacus minder geworden. De abacus zijn dertien bars naast elkaar in een frame. Elke bar heeft vijf kralen, waarbij de staafjes de cijfers aangeven. Een nummer is een hulpmiddel om eenvoudige aanvullende en vermenigvuldigingswerkzaamheden te verrichten zoals bonus, abacus of pan. Het werkt in de vorm van het tellen met kralen. Zo zien kinderen in de praktijk ook daadwerkelijk wat het getal 5 is en ontwikkelt men sneller gevoel voor getallen.

Dé standaard in Japan

Ondanks de hedendaagse populariteit van rekenmachines, is Soroban nog steeds in gebruik. De Japanse ‘Chamber of Commerce and Industry’ prioriteert de werving van licentiaire Japanse Soroban geleerden. Gelicentieerde gebruikers verhogen hun ratings door elk jaar het Soroban-examen af te nemen, hetgeen op de lange termijn een bewezen verbetering van de prestaties oplevert.

Het systeem van decimalen in Soroban kan worden gevisualiseerd, omdat in Japan op middelbare scholen Soroban wordt gegeven als onderdeel van wiskundecursussen. Mensen met de mogelijkheid om Soroban te gebruiken ontwikkelen zich in het mentale berekeningssysteem, bekend als Anzan, en blijven tijdens de opleiding visualisatie en mentale berekening als geheel volgen. Ondanks het gebruiksgemak van de rekenmachine, sturen sommige ouders hun kinderen specifiek naar cursussen om Soroban te leren. Op deze plekken wil men dat de ouders sneller berekenen dan de rekenmachine, waardoor het beoogde kind onafhankelijk van de rekenmachine kan leren. Soroban wordt overigens ook gebruikt bij de behandeling van de ziekte Alzheimer.

Concrete denkwijze

Als onderdeel van de mentale rekenkunde, vergemakkelijkt Soroban de rekenkunde sterk. Het is bekend dat de mensen die met Soroban en Anzan werken zonder de rekenmachine sneller getallen kunnen uitrekenen dan een computer.

Uw kind aanmelden?