Mentale rekenkunde is een abacus-based mind development programma ontworpen voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Kinderen van 4 tot 14 jaar (behalve die met de ziekte van Alzheimer) studeren bij onze instelling, omdat kinderen binnen deze leeftijden in de periode van concrete gedachtegang zijn en ze hun artistieke kennis gedurende hun leven niet zullen vergeten. Zo worden concrete voorwerpen en objecten te weinig gebruikt in de ontwikkeling van een kind, waardoor niet de gehele potentie wordt benut. Als een kind op de juiste leeftijd de mentale rekenkundige opleiding van de juiste instelling afneemt, kan die ontwikkeling wel plaatsvinden, waardoor kinderen meer uit zichzelf kunnen halen.

De totale duur van het Sormen-mentale rekenkundige programma is 2 jaar. Kinderen die dit trainingsprogramma door middel van snel aanleren eerder kunnen afronden, hebben de mogelijkheid om de training in 1,5 jaar te doorlopen. Langzamere leerlingen hebben iets langer dan 2 jaar om de training te volbrengen. Aan ieder kind wordt evenveel aandacht geschonken.

 

Sorman Mentale Rekenkunde is een trainingsprogramma voor normale kinderen. Maar we hebben ook speciale studenten (ADHD, Dyslexie). Binnen deze groep hebben we ook zeer succesvolle resultaten behaald.

Hyperactiviteit is geen belemmering voor het onderwijs van je kind. In het Sormen-mentale rekenkundig programma bestaan speciale klassen om de cursus toch op een goede manier te kunnen volgen. Er zullen verschillende intelligentie spellen en activiteiten worden uitgevoerd om deze ongemakken te overwinnen.

Sorman Mentale Rekenkunde is een methode waarmee kinderen hun leven actief kunnen gebruiken. Aan het eind van de training zullen kinderen deze methode kunnen meenemen, maar als je het een tijdlang niet actief beoefend, kan de verwerkingssnelheid vertragen. In de praktijk is het de bedoeling om kinderen met minstens 2 of 3 mentale technieken per dag te laten werken. Dit kunnen zijn; optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of verdelen. Dit kan op diverse (inter)actieve manieren.

Leraren zijn zeer positief over deze training. De leraren die de toename van het succes van deze kinderen in wiskunde en andere lessen hebben gezien, hebben dit met ouders gedeeld en proberen zin te geven door vragen te stellen over mentaal rekenen. Zelf zijn de leraren erg enthousiast over de resultaten van de kinderen en proberen dit als basis te nemen voor de toekomst.

Elementen die voorkomen bij onze leeftijd, zoals televisie, smartphones, tablets en computers, zorgen ervoor dat onze kinderen langdurig doorbrengen achter een scherm. De duur van de communicatie coördinatie tussen het oog en de hersenen wordt helaas gereduceerd bij kinderen die te veel tijd doorbrengen met deze apparaten, terwijl aandacht en concentratieperiodes ook afnemen. Het is een onbetwistbaar feit dat een kind die het geduld en de aandacht bij wiskunde operaties binnen Abacus lang genoeg kan vasthouden, dus circa 2-3 minuten, na het einde van de cursus in staat is aandacht beter vast te houden en te verdelen in elke situatie van het leven.

Als gevolg van de wetenschappelijke studies onder de studenten die een mentale rekenkundige opleiding in Sorman hebben ontvangen, is vastgesteld dat het IQ-niveau van kinderen tot op zekere hoogte is toegenomen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder de rubriek wetenschappelijk onderzoek.

Kinderen getraind in de Sormen Mentale Rekenkunde instelling kunnen in snel tempo vier rekensommen oplossen. Dit draagt bij aan het vermogen van onze kinderen om wiskundige angsten te overwinnen en het kan er zelfs voor zorgen dat kinderen wiskunde gaan zien als één van hun favoriete vakken op school. Daarnaast is er geen wiskundige zorg voor middelbare school- en universitaire processen, aangezien de vier rekensommen puur en alleen voor kinderen tot 14 jaar zijn bedoeld.

Geen van de studenten die een mentale rekenkundige opleiding heeft ontvangen wordt op deze manier geselecteerd. Dit programma is het soort educatief programma dat de voorkeur geeft aan ouders die regelmatige schoolkinderen inschrijven, zelfs degene die te maken hebben met wiskundevrees en problemen.

De inspanning die uw kind heeft doorgebracht en het succes dat hij heeft behaald afhankelijk van de tijd, laat ook wijzigingen zien in zijn of haar intelligentie. Kinderen kunnen dus wel degelijk sneller hun volledige potentieel bereiken, wat in de toekomst gaat zorgen voor meer kansen.

Sormen mental arithmetic education zorgt er voor dat uw kind dagelijks 10 tot 15 minuten extra tijd moet besteden aan huiswerk. Deze opdrachten en verantwoordelijkheden mogen niet gezien worden als project- en prestatieopdrachten die aan scholen worden gegeven. Huiswerk, dat bestaat uit numerieke procedures die kinderen nodig hebben om de juiste vingertechnieken toe te passen, brengt geen extra verplichtingen aan de ouders.

Sormen mentale rekenkundige opleiding wordt gegeven in 8 klaslokalen en onze instelling is hierbij zeer divers. Kinderen uit diverse milieus krijgen bij Sormen alle ruimte om het beste uit hunzelf te halen.

 

Sormen mentale rekenkundige training biedt de kinderen remedies, zoals gebrek aan aandacht en concentratie, lage perceptie, gebrek aan motivatie, gecombineerd met het gebruik van rechter en linker lobben van de hersenen. Dit zorgt voor een snelle reflex en krachtige geheugenmacht. Het resultaat is dat kinderen beter zullen begrijpen wat ze lezen, ook kinderen met dyslexie.