Effects of Abacus training on the intelligence of Sudanese children (2007)

(Effecten van Abacus training op de intelligentie van Soedanese kinderen)

De effecten van mentale berekening middels de Abacus training, worden naar intelligentie maatstaven beoordeeld met de standaard progressieve matrices (SPM). In Sudan werd uit een onderzoek onder 3185 kinderen van tussen de 7 en 11 jaar onderzocht wat de gevolgen waren van rekenen met het gebruik van Abacus. Het monster werd verdeeld in twee groepen die gemeten werden met scores op de SPM; geslacht, leeftijd en verstedelijking. De experimentele groep kreeg gedurende 34 weken een intensief Abacus training programma voor twee uur per week. De controlegroep ontving geen training. Na het einde van de training werden de controle en de experimentele groepen getest met behulp van de SPM. Beheersend voor praktijkeffecten, behaalde de experimentele groep een statistisch significante van 7.11 IQ punten die aan de training toerekenbaar waren. De experimentele groep heeft na de training het examen ook aanzienlijk sneller uitgevoerd. De resultaten laten zien dat het gebruik van Abacus en een grotere nadruk op probleemoplossende vaardigheden in Sudanese scholen, kan bijdragen aan een algemeen stijgende intelligentie van veel Sudanese kinderen.

Paul Irwing ( Universty of Manchester)

Omar Khaleefa- Alya Hamza (Universy of Khartoum)

Richard Lynn (Universty of Ulster)

Evaluation of Memory in Abacus Learners (2006)

(Evaluatie van geheugen in Abacus Learners)

Abacus is een methode die wordt gebruikt door Chinezen, Japanners en Koreanen om wiskundige vaardigheden te verbeteren. De methode heeft ons land inmiddels ook weten te bereiken. De verbetering van de wiskundige vaardigheden is te danken aan een sterker gecoördineerd functioneren van zowel de rechter als linker hersenhelft. Door verschillende sensorische ingangen te coördineren en te analyseren tijdens en na het volgen van de Abacus training, en te zien of bij een abacus-trainee het kortetermijngeheugen als geheel zou verbeteren, werd een volledige studie geëvalueerd. 50 kinderen met een gemiddelde IQ van tussen de 5 en 12 jaar van 2 gewone scholen en 50 van een abacus instituut, werden voor en na een periode van één en twee jaar geëvalueerd of het kortlopend geheugen zou verbeteren. 

De geheugentests werden genomen met behulp van de Wechsler geheugenschaal, Minimal mental state examen én het Mann-Buitar visueel geheugen scherm voor objecten. De resultaten toonden aan dat de abacus-leerlingen aan het einde van het eerste en tweede jaar een beter visueel en auditief geheugen hadden in vergelijking met niet-abacus-leerlingen.

Department of Physiology,
Stanley Medical College and Hospital
Chennai

Prospective demonstration of brain plasticity after intensive abacus mental calculation training (2006)

(Vooruitziende demonstratie van hersen plasticiteit na intensieve abacus mentale berekenings training)

Deze studie is een FMRI studie waarin de corticale activatie (neurale processen, bloedstroom, enz.) vergeleken wordt tijdens de procedure. Dit gebeurt vanuit de gedachten van degenen die de Soroban mentale rekenkundige training niet hebben gevolgd. Bij normale onderwerpen leidde de berekening van het linkerbrein en frontale subcortische regioactivering tot meer overvloedige computervaardigheden van hersenplastic, waardoor bleek dat de juiste premorale dorsale cortex werd ingebracht in abacus-getrainde onderwerpen. Bijgevolg blijkt tevens dat de hersenen kunnen veranderen met intensieve training en oefening, waardoor nieuwe neurale wegen en verbindingen worden uitgedrukt.

C.L.Chen,M.C. Cheng, Y.H. Huang, J.S. Lee ( Faculty of Biomedical Imaging and Radiological Sciences, National Yang-Ming University, 155, Li-Nong St., Section 2, Taipei 112, Taiwan

T.H.Wu (Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chung Shan Medical University, 110, Section 1, Chien-Kuo N. Road, Taichung 402, Taiwan)

J.C. Hsieh (Integrated Brain Research Unit, Taipei Veterans General Hospital, 201, Section 2, Shih-Pai Road, Taipei 112, Taiwan

C.Y. Sheu (Department of Radiology, Mackay Memorial Hospital, 92, Section 2, Chungshan North Road, Taipei 104, Taiwan

Soroban and the right brain

(Abacus en rechter hersendeel)

a. De Ripple Effecten en de toekomstperspectieven van Abacus (Abacus golf effect en de mogelijkheden om te winnen in de toekomst) voorbij de abacus berekening vaardigheden, hebben het over de impact van de golf, welke van belang zijn voor verschillende disciplines.

b. Wat zou Abacus Onderwijs moeten betekenen voor de ontwikkeling van de rechter hersenhelft (abacus training voor de ontwikkeling van de rechter hersenhelft)? Door het verhogen van de hersenactiviteit van Abacus training speciaal ontwikkelde rechter hersenhelft, zou het risico op dementie afnemen, zal het houden van en genieten meer ontwikkelt en zal de Abacus training een grote bijdrage leveren aan de geestelijke ontwikkeling van kinderen. Hoewel het meer werk vergt, wordt uitgedrukt dat abacuswerk bij volwassenen en ouderen de cerebrale zenuwcellen (belangrijk deel hersenen) zal activeren.

c. Het in afbeeldingen denken van de abacus gebruikers is hoger dan bij niet-gebruikers. Door middel van een studie over de hersengolven onder abacus gevorderde gebruikers om te werken aan hersengolven in de rechter hersenhelft, vond op hetzelfde moment in de linker hersenhelft de processen van de geest in normale omstandigheden plaats. Terwijl door de abacus gebruiker de rechter hersenhelft wordt gebruikt, doen normale mensen dit met hun innerlijke stemmen tijdens het proces van de geest en met gebruik van de linker hersenhelft. De abacus geleerde zorgt er dus voor dat niet één, maar twee hersenhelften tegelijk kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen.

(2000-2001 yıllarında yazılmış 3 değişik makalenin özeti)

Ms. Shizuko Amaiwa(Professor, Shinshu University, College of Education)

Dr. Toshio Hayashi, Doctor of Engineering (Professor, Osaka Prefecture University

Director, Research Institute for Advanced Science and Technology (RIAST)

Ms. Kimiko Kawano(Researcher, Nippon Medical School, Center for Informatics and Sciences)