SORMEN MENTALE REKENKUNDE ONDERWIJSPROGRAMMA IN 4 PERIODES

Bij de initiële wisselkoersopleiding leren de leerlingen om nummers in hun geheugen te houden. Via de vingerwiskundige methode beginnen de leerlingen te visualiseren in hun gedachten, met de zintuigen en de tactiele zintuigen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van onze studenten met zowel vinger- als sorbantsonderwijs sneller afgerond door te leren telen van 0 tot 99 met soroban. In de laatste fase van deze opstelling zal onze student ‘het sorbent collectie proces’ doen met visualisatie techniek, waarbij de soroban techniek niet meer toegepast hoeft te worden.

De studenten die het eerste niveau van de cursus hebben afgerond, kunnen overgaan naar het proces van aftrekken met de vingerwiskunde in het 2e curriculum. Daarna worden extracties met soroban- en anzanstudies uitgevoerd. Daarbij is een verzekering dat de ontwikkeling van studenten die zowel vinger- als sorbentopleiding ontvangen, sneller zullen worden afgerond. Aan het einde van het 2e  deel zal onze student het sorobanverwijderingsproces gemakkelijk kunnen afronden zonder de soroban te gebruiken.

Studenten die de eerste twee cursussen succesvol hebben afgerond, beginnen met de algemene herhaling van vingerwiskunde summing-subtractie en soroban-anzan methoden die zij in het vorige jaar zagen. Vervolgens wordt het proces van vermenigvuldiging door Finger Mathematics aangeleerd, alsmede het proces van vermenigvuldiging door de mentale soroban. Met dit laatste wordt halverwege het 3e curriculum gestart.

Na het afronden van de eerste 3 cursussen verhuizen studenten naar het divisieproces met Finger Mathematics in deze laatste cursus en na een tijdje wordt de overgang naar mentale soroban gemaakt. In dit curriculum worden vier versnelde Anzan-aanvragen tegen het einde van de 4e periode van de uitwisselingsopleiding uitgevoerd én er worden nog vier intensieve operaties aangeboden. Na de telling worden de niveaus van de studenten precies bepaald.

Het geavanceerde wiskundeprogramma wordt toegepast in de richting van de kinderen die het 4-punts Sormen Mentale Rekenkunde programma succesvol hebben afgerond. In dit geavanceerde wiskundeprogramma, gegeven door Sormen Mentale Rekenkunde, wordt u geleerd hoe u 4 bewerkingen met decimale getallen en negatieve waarden kunt doen.