SORMEN MENTAL ARİTMETİK EĞİTİM PROGRAMIMIZ 4 KURDAN OLUŞMAKTADIR.

Başlangıç kuru olan 1. kur eğitiminde öğrencilerimiz sayıları parmakla hafızada tutmayı öğrenirler. Parmak matematik metodu sayesinde öğrenciler, sayıları duyusal ve dokunma duyusu ile birlikte zihninde canlandırmaya başlar. Ayrıca soroban  ile 0’dan 99’a kadar ileri ve geri saymayı öğrenerek hem parmak hemde soroban eğitimi alan öğrencilerimizin gelişimi daha hızlı tamamlanmaktadır. Bu kurun son aşamasında öğrencimiz sorobanla toplama işleminin soroban kullanılmaya gerek duymadan zihinden yapması görselleşme tekniği ile gerçekleştirmiş olur.

İlk kuru tamamlayan öğrencilerimiz 2. Kur eğitiminde parmak matematik ile çıkartma işlemine geçiş sağlanır. Sonrasında soroban ile çıkartma işlemi, anzan çalışmaları gerçekleştiririlir. Hem parmak hemde soroban eğitimi alan öğrencilerin gelişiminin daha hızlı tamamlanması sağlanır. 2. kurun son aşamasında ise öğrencimiz sorobanla çıkarma işleminin soroban kullanılmadan zihinden kolayca yapması sağlanmış olur.

İlk iki kuru başarıyla bitiren öğrencilerimiz bu kurda bir önceki yıl gördüğü parmak matematik Toplama-Çıkartma ve Soroban-Anzan metodlarının genel tekrarı ile yıla başlar. Sonrasında Parmak Matemetik ile çarpma işlemine geçiş yapılırak bu kurun ortalarında zihinsel soroban ile çarpma işlemine geçiş sağlanır.

İlk 3 kuru tamamlayan öğrenciler bu son kurda Parmak Matemetik ile Bölme işlemine geçiş yaparlar ve bir süre sonra zihinsel soroban ile bölme işlemine geçiş sağlanır. 4. kur eğitiminin sonlarına doğru hızlandırılmış Anzan uygulamaları yapılarak 4 işlem karışık yoğun olarak verilir. Bu sayede öğrenci seviyelerinin tam olarak belirlenmesi sağlanır.

4 kurluk Sormen Mental Aritmetik programını başarıyla tamamlayan çocuklara  devam etmek istemeleri doğrultusunda İleri Matematik Programı uygulanır. Sormen Mental Aritmetik tarafından verilen bu ileri matematik programında Ondalık sayılar ve Negatif değerli sayılar ile 4 işlemin nasıl yapılacağı eğitimi verilir.