MENTAL ARİTMETİĞİN FAYDALARI

 • Analitik düşünme gücünü arttırır.
 • Sağ ve sol beyinde gelişim sağlanır.
 • IQ ve duygusal zekayı (EQ) arttırır.
 • Zihinden hesaplayabilme yeteneğini geliştirir.
 • Özgüvenin artmasını sağlar.
 • Konsantrasyon ve zihinsel dayanıklılığı arttırır.
 • Dinleme ve anlama becerilerinde artış sağlar.
 • Keskin bir gözlem yeteneği kazandırır.
 • Problem çözme yeteneğini arttırır.
 • Daha hızlı okuma, anlama ve yazma kabiliyeti sunar.
 • Sosyal hayatta çözüm bulabilme becerisini artırır.
 • Sağlam bir matematik temeli oluşturur.
 • Daha iyi bir hafıza, dikkat, algı, kavrama, odaklanma ve yaratıcılık sağlar.
 • Sezgisel düşünceyi geliştirir.Güçlü bir fotoğrafik bellek sağlar.
 • Reflekslerin hızlanmasına ve mantığın gelişmesine yardımcı olur.
aritmetik