ABAKÜS’ÜN KISA TARİHÇESİ

Çağdaş hesap makinelerinin ve bilgisayarların atası sayılan hesap aygıtı olan Abaküs’te (Soroban’da) amaç 4 ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır. M.Ö 2400 yıllarında Çin’den geliştirilen abaküs, hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinesi olarak kabul görür.

Babilliler’in buluşu olan abaküs, yüzyıllar boyunca ticarette büyük önem taşımıştır. Deniz aşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır. İlk abaküs örneklerinin hemen hemen hepsinde Girit ve Miken süsleme sanatından örnekler da bulunmaktadır. 

Arap sayılarının ve sıfır kavramının abaküs yardımıyla geliştirilmesi tarih öncelerine gitmekle beraber, halen dünyanın değişik bölgelerinde özellikle belirli yaş aralığındaki çocukların matematiksel zekasını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.